Chính sách tiếp nhận và xử lý khiếu nại:

  • Thời gian khách hàng gửi khiếu nại: Trong vòng 32h kể từ khi nhận hàng.
  • Cách thức gửi thông tin: Quý khách khiếu nại trên website hoặc nộp hồ sơ khiếu nại tại văn phòng giao dịch của công ty gần nhất

Quý khách cung cấp thông tin chính xác là cơ sở để chúng tôi hỗ trợ Quý khách khiếu nại với shop đạt hiệu quả cao.

  • Hình thức liên lạc: Vinh Diệp sẽ trao đổi với Quý khách thông qua điện thoại hoặc trao đổi trực tiếp thông qua công cụ hỗ trợ được cung cấp trước đó
  • Thời gian chúng tôi tiếp nhận và xử lý khiếu nại: Khiếu nại của Quý khách sẽ được phản hồi trong vòng 1 ngày nếu khiếu nại của Quý khách liên quan tới các bộ phận nghiệp vụ của công ty
  • Thời gian xử lý khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

–  Đối với các khiếu nại cần xác nhận thông tin hoặc làm việc với bên thứ ba gồm ( đơn vị vận chuyển…): Công ty sẽ  phải làm việc với các đơn vị này để có thông tin và xử lý khiếu nại.

– Đối với các khiếu nại phát sinh từ lỗi của chính Vinh Diệp, chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 02 ngày trong trường hợp không bị gián đoạn trong quá trình trao đổi & liên lạc với Quý khách về các phương án xử lý.

  1. Chính sách bồi thường

*  Trong trường hợp Vinh Diệp thực hiện không đúng cam kết dịch vụ mua hàng:

– Chúng tôi bồi thường 100% giá trị tiền hàng & phí mua hàng đối với các sản phẩm thiếu;

– Hoặc thỏa thuận bồi thường với các sản phẩm mua sai yêu cầu;

Trong trường hợp Vinh Diệp thực hiện không đúng cam kết dịch vụ kiểm hàng:

– Chúng tôi bồi thường 100% giá trị tiền hàng & phí kiểm hàng đối với các sản phẩm thiếu;

– Hoặc thỏa thuận bồi thường đối với các sản phẩm kiểm hàng không phát hiện được các lỗi sai theo quy định;

Trường hợp hàng hóa bị thất lạc do các nguyên nhân chủ quan của Vinh Diệp hoặc đơn vị vận chuyển: bồi thường 100% giá trị hàng hóa và các phí dịch vụ liên quan;

Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và Quý khách có sử dụng dịch vụ đóng kiện gỗ:

– Chúng tôi hoàn 100% giá trị thiệt hại và phí đóng gói nếu lỗi phát sinh do Vinh Diệp không thực hiện đúng các yêu cầu đóng gói hợp lý của Quý khách;

– Chúng tôi hoàn 100% giá trị thiệt hại và phí vận chuyển chênh lệch nếu lỗi phát sinh do Vinh Diệp không thực hiện đúng các yêu cầu vận chuyển hợp lý của Quý khách;

– Hoặc thương lượng mức bồi thường/chia sẻ trong các trường hợp hỏng hóc không đáng có và không kiểm soát được trong quá trình vận chuyển